Drobečková navigace

Úvod > Vzdělávání > Blog > Změny v modifikátoru volné shody

Změny v modifikátoru volné shodyMožná jste již v Google Ads zaznamenali avizované změny u modifikátoru volné shody. Část změn proběhla již v únoru a od července nebudou v Ads dostupná slova s modifikátorem volné shody. Čeho přesně se změny týkají?

K čemu slouží možnosti shody

Aby byla reklama efektivní, je třeba ji správně na zákazníky zacílit. V proklikových kampaních se užívá shody klíčových slov s vyhledávacími dotazy. Klíčová slova jsou výrazy zadané v sestavách, na které se budou zobrazovat vytvořené reklamy. Vyhledávací dotazy jsou slova a slovní spojení, na které byly reklamy skutečně vystaveny. V přehledu se mohou lišit od seznamu zadaných klíčových slov. Záleží na možnostech shody klíčových slov, které jsou použity.

Typ použité shody určuje, jak přesně se musí klíčová slova shodovat s vyhledávacím dotazem potenciálního zákazníka, aby se reklama zobrazila. Při volné shodě je možné zobrazit reklamu širšímu okruhu uživatelů, zatímco při přesné shodě je reklama zacílená na konkrétní dotazy.

Pokud do kampaně zadáte výraz „sekání trávníků“ ve volné shodě, potom se reklamy zobrazí i na výrazy „kosa na sekání trávníku“, „zákaz sekání trávníků“ nebo „kdy hnojit trávník po sekání“ aj. Mezi vyhledávacími dotazy a seznamy klíčových slov zadaných v kampani tedy existuje rozdíl. Zatímco seznamy slov v kampani jsou zadávány při nastavování kampaně, vyhledávací dotazy zjistíme u již v minulosti proběhlých kampaní.

Typy shod ve vyhledávání

V souvislosti s chystanou změnou je dobré si zopakovat, jaké typy shod lze nyní v Ads využívat a jak jednotlivé shody prakticky fungují.

K oslovení lidí ve vyhledávání lze využít tří typů shod klíčových slov:

  • Volná shoda se zpravidla používá pro přilákání velkého množství zákazníků na základě vyhledávacího dotazu, který s klíčovým slovem nějakým způsobem souvisí.
  • Frázová shoda zobrazí reklamu u dotazů se shodným významem s klíčovým slovem a je užitečná oproti volné shodě pro větší cílení při zachování určité míry flexibility, čímž se zároveň liší od přesné shody.
  • Přesná shoda je s ohledem na shodu významu klíčového slova a vyhledávacího dotazu nejpřísnější a poskytuje největší míru kontroly nad zobrazením reklamy.

typy shod.JPG

Zdroj: Google Ads

Změny ve frázové shodě a modifikátoru volné shody

Od února 2021 frázová shoda zahrnuje i chování modifikátoru volné shody. Účelem je podle Googlu zjednodušit klíčová slova a usnadnit tím oslovení zákazníků. Tato změna představuje stejné chování klíčových slov ve frázové shodě i klíčových slov s modifikátorem volné shody. Reklamy se tedy zobrazují u vyhledávacích dotazů, které obsahují význam příslušného klíčového slova. V praxi to také znamená, že nové chování při hledání shody bere v potaz i pořadí slov, pokud je pro určení významu podstatné.

Google Ads uvádí změny na příkladu klíčového slova „stěhovací služby z Prahy do Brna“. Ve frázové shodě se nadále vztahuje i na dotazy „levné stěhovací služby z Prahy do Brna“. Rovněž odpovídá i dotazům, kterým dříve vyhověla pouze klíčová slova s modifikátorem volné shody, například „Praha podnik stěhovací služby do Brno“. Nicméně ve frázové shodě se nevztahuje na dotazy s jiným pořadím slov, například u vyhledávání stěhování „z Brna do Prahy“. V takovém případě se reklamy u vyhledávání nezobrazí.

změna shody.JPG

Zdroj: Google Ads

Od července 2021 již nebudou klíčová slova s modifikátorem volné shody dostupná. Podle Googlu lze docílit stejného chování za pomoci frázové shody. Klíčová slova tohoto typu budou reklamy zobrazovat nadále, ovšem podle nových pravidel fungování shody. Z toho důvodu Google doporučuje už nyní vytvářet nová klíčová slova s frázovou shodou.

Od února 2021 platí změna u inzerentů v angličtině, němčině, španělštině, francouzštině, italštině, nizozemštině, portugalštině a ruštině. U ostatních jazyků Google Ads bude nové chování zavedeno od července 2021. Jak to bude přesně u češtiny Google termín nespecifikuje, nicméně je třeba se změnou v polovině roku počítat.

Změny budou provedeny bez vašeho zásahu do vlastních klíčových slov ve frázové shodě nebo s modifikátorem volné shody. Jak se na změny připravit? Google doporučuje průběžně sledovat výkon a při změnách pružně reagovat přizpůsobením nabídek, rozpočtů či cílení. Je třeba upozornit, že chystané změny frázové shody a modifikátoru volné shody neovlivní typy shody u vylučujících klíčových slov.

Použití shod u vylučujících slov

Vylučovací slova jsou tím typem slov, které brání ve spuštění reklamy u pro zákazníky nerelevantních vyhledávacích dotazů. Typickým příkladem vylučujícího klíčového slova je slovo „zdarma“. Přidáte-li toto slovo do své sestavy, nebudou se reklamy zobrazovat, pokud hledající zadá Váš inzerovaný produkt společně s výrazem „zdarma“.
V kampaních ve vyhledávání můžete využívat vylučující klíčová slova ve volné, přesné či frázové shodě. U vylučujících klíčových slov však typy shody fungují jinak než u klasických klíčových slov. Hlavním rozdílem je to, že chcete-li vyloučit i synonyma, podobu slov v jednotném i množném čísle, verze s překlepy a jiné blízké varianty, musíte je přímo uvést.

Jak se liší typy shod v SKLIK od Google ADS?

Seznam SKLIK používá stejné typy shod jako Google ADS. Volné, frázové a přesné shody mají stejná pravidla v SKLIK jako v ADS. Jak se změní používání modifikátoru volné shody v SKLIK v blízké budoucnosti se necháme překvapit.