Drobečková navigace

Úvod > Vzdělávání > Blog > Jak probíhá aukce PPC reklam?

Jak probíhá aukce PPC reklam?Napadla vás někdy otázka, co ovlivňuje pořadí PPC reklam ve výsledcích vyhledávání? Tak jako vyhledávače hodnotí kvalitu webu a jeho obsahu v SERP (přirozené výsledky vyhledávání), také u PPC reklam existují pravidla, která tato pořadí ovlivňují.

Na pozici inzerátu nejvíce působí 2 veličiny:

  1. Výše maximálního CPC (maximální ceny za proklik)
  2. Skóre kvality
  3. Hodnocení (násobek výše maximálního CPC X skóre kvality). Jde vlastně o kombinaci prvních dvou veličin.

Můžeme tedy vycházet ze vzorce:

HODNOCENÍ REKLAMY = výše max. CPC X skóre kvality

Maximální cena za proklik

Stanovení maximální ceny za proklik je velmi důležité pro dohled a kontrolu nad vašimi náklady. Jak jsme již uvedli výše, maximální cena za proklik má výrazný vliv na hodnocení reklamy a v důsledku také na pořadí inzerátu.

Maximální CPC můžeme uvádět buď pro každé klíčové slovo zvlášť, nebo jednotně pro všechna klíčová slova. Ideální výše CPC se samozřejmě liší v závislosti na oboru firmy, jejich produktech, službách a podobně.

Raději než zvyšovat maximální CPC takzvaně na sílu doporučujeme nejdříve se podívat na správná klíčová slova. Paradoxní je, že někdy mohou specifické, a ne tolik vyhledávané výrazy přinést více užitku než klíčová slova, která se vyhledávají sice nejvíce, ale CPC je u nich velmi vysoké.

Výpočet maximálního CPC

To, jaká by měla být výše CPC, závisí zejména na vašem rozpočtu a cílech. Důležité je také počítat s konverzním poměrem. Musíme mít na paměti, že ne každý, kdo klikne na inzerát, provede konverzi.

Nemusí se vždy jednat jen o nákup. Cílem PPC kampaní může být také třeba budování brandu. Dejme tomu, že naším cílem je, aby klient provedl nákup nebo zaslal poptávku. Proto musíme kromě konverzního poměru brát v úvahu i cenu produktu. Přesněji řečeno její marži, respektive náklad, který si můžeme ekonomicky dovolit. To znamená, že je pro nás rentabilní na konverzi.

Cílem totiž je, abychom při co nejnižších nákladech získali co nejvíce nových zákazníků. Užitečný je přitom následující vzorec:

 

KONVERZNÍ POMĚR (V%) = MNOŽSTVÍ KONVERZÍ / POČET PROKLIKŮ X 100

 

MAX. CPC = MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ NÁKLADY X MÍRA KONVERZE

 

Někdy ale může nastat situace, kdy se vyplatí mít vyšší maximální CPC, protože skutečná (potom zaplacená) CPC může být nižší.

Výše uvedený vzorec na maximální cenu prokliku je tedy pouze orientační.

Skóre kvality

Skóre kvality je důležité pro hodnocení relevance daného klíčového slova, reklamního textu a dotazu, který uživatel vyhledává. Jak již bylo uvedeno, tak skóre kvality má výrazný vliv na pozici inzerátu.

Co ovlivňuje skóre kvality?

Skóre kvality ovlivňuje celá řada faktorů jako například kvalita vstupní stránky nebo historické CTR pro dané klíčové slovo.

Příklady z praxe

Představme si, že máme 3 firmy se stejnými produkty, které cílí na stejná klíčová slova.

 

FIRMA

CPC

SKÓRE KVALITY

HODNOCENÍ

POŘADÍ

A

4

10

40

1

B

8

4

32

3

C

12

3

36

2

  

Z tabulky vyčteme, že opravdu nejde jen o výši toho, kolik zaplatíme, ale také o další faktory, které ovlivní výslednou pozici inzerátu. Je dobré si uvědomit, že pokud srovnatelný inzerát v aukci má nižší nabídkovou cenu za proklik, ale vyšší proklikovost inzerátů, bude řazen na první pozici jako úspěšnější. 

Google nebo Sklik logicky na vyšší pozici přiřadí inzerát s nižší cenou za proklik za předpokladu, že má mnohem vyšší CTR (míru proklikovosti), protože se jim to jednoduše vyplatí. V tomto případě budou mít i při nižší ceně za proklik, ale při vyšším počtu prokliků vyšší zisk. 

Vyplatí se tedy psát dobré a poutavé texty a investovat do zvyšování CTR než jen konkurenci přeplatit.

Závěrečná rada do začátku

Pokud plánujete zařadit do své marketingové strategie také PPC reklamu, doporučujeme si na začátek stanovit její cíle.

  • Co konkrétně by vám měla kampaň přinést?
  • Proč je to pro vás důležité?
  • Jaký to bude mít vliv na prodej, budování brandu atd.?

Pak následuje výběr klíčových slov a sestavení strategie, které se budete držet.

 

Potřebujete s kampaní pomoci? Sjednejte si schůzku s jedním z našich odborných konzultantů a zjistěte, jak probíhá správa PPC kampaně.