Drobečková navigace

Úvod > Vzdělávání > Blog > Whistleblowing jako cesta k transparentnosti

Whistleblowing jako cesta k transparentnostiWhistleblowing.jpg

Whistleblowing je pojem, s nímž se v naší společnosti setkáváme stále častěji. Co whistleblowing znamená? A co má společného s nově schváleným zákonem o ochraně oznamovatele, který vstoupil v platnost 1. srpna 2023? Tomu všemu se budeme věnovat v následujícím článku.

Co znamená whistleblowing?

Whistleblowing je termín označující proces, během něhož oznamovatel ohlásí neetické, nekalé, či jiné nevhodné chování odhalené uvnitř organizace. V rámci whistleblowingu může být oznámeno také takové jednání, které má charakter trestného činu nebo porušuje jakýkoli právní předpis. Oznamovatelem nejčastěji bývá zaměstnanec dané organizace, příp. bývalý zaměstnanec či osoba působící mimo organizaci, která se o nevhodném jednání dozvěděla. Jak již z názvu samotného zákona, oznamovateli je poskytnuta maximální ochrana před případnou ostrakizací. 

Důležité je uvědomit si, že whistleblowing nesleduje vlastní prospěch oznamovatele, ale ochraňuje veřejný zájem. Tím se odlišuje od běžné stížnosti. 

Proč je důležité se whistleblowingu věnovat?

Díky whistleblowingu, resp. díky oznamování nepřípustného jednání, má organizace možnost toto jednání odstranit a nalézt vhodné řešení celého problému. Tím se jednoznačně zlepšuje firemní kultura a fungování celé organizace se tak stává mnohem transparentnějším. V neposlední řadě se díky včasnému odhalení problémů a jejich následnému řešení organizace vyhne nepříjemným následkům, kterým by za toto nelegální jednání musela jinak čelit.

Na koho klade zákon o ochraně oznamovatele povinnost?

 • Firmy a organizace s více než 50 zaměstnanci (platí i pro školy)
 • Obce nad 10 tisíc obyvatel
 • Veřejní zadavatelé
 • Vybrané orgány veřejné správy
 • Jiné subjekty působící zejména v oblasti finančnictví

Jaké hlavní podmínky musíte jako povinný subjekt splnit?

 • Zřídit interní oznamovací systém
 • Zajistit naprostou ochranu oznamovatele
 • Přijmout vhodná opatření k nápravě či odstranění oznámeného jednání

Co se stane při nesplnění výše uvedených povinností?

V případě nesplnění povinností, které ukládá zákon o ochraně oznamovatele, hrozí dané firmě či organizaci finanční pokuta, a to ve výši 1 milion Kč

Nejvyšší hranice finanční pokuty může být uložena v případě, kdy povinný subjekt nezřídí vůbec žádný interní oznamovací systém, nezajistí ochranu oznamovateli, příp. dovolí jakoukoli formu odvety vůči oznamovateli. V případě, že po podání oznámení nedojde k žádné nápravě protiprávního jednání, hrozí dané společnosti pokuta až ve výši 400 tisíc Kč. 

Na druhé straně je ale důležité vědět, že sankce může být udělena i oznamovateli, a to až ve výši 50 tisíc Kč. Tato pokuta je oznamovateli uložena v případě podání nepravdivého oznámení.

Jak můžete whistleblowing vyřešit vy? 

Nabízí se více možností, jak můžete oznamování nekalého jednání, tedy whistleblowing zajistit. Je ale důležité myslet na to, že na základě zákona musíte umožnit oznamování osobně i písemnou formou. Přičemž se jako ideální řešení písemné formy oznamování nabízí online formuláře, s jejichž realizací má naše partnerská firma 2K Consulting již značné zkušenosti. Online formulář pro vás připraví na míru dle nastavených procesů ve vaší organizaci..

 Výhody online formulářů. jpgVýhodami online formulářů jsou:

 • jejich značná anonymita
 • podávání oznámení odkudkoli v režimu 24/7
 • rychlé doručení oznámení
 • možnost okamžité odpovědi na podané oznámení
 • snadné ukládání jednotlivých oznámení

Je nutné si uvědomit, že interní oznamovací systém musí být pro oznamovatele opravdu důvěryhodný. Nebude-li tomu tak, může se snadno stát, že oznamovatelé si pro ohlášení nežádoucího jednání najdou jiné, veřejné cesty (např. sociální sítě). Což může vést k pošpinění jména firmy či organizace. A to rozhodně nikdo nechce. Proto je v zájmu samotných firem, aby svůj interní oznamovací systém nastavili opravdu pečlivě a věnovali mu značnou pozornost.

Antee icon (1).png

My v ANTEE jsme ve spolupráci s 2K Consulting schopni přesně takový oznamovací systém vytvořit. S online formulářem od nás máte samozřejmě také naprostou jistotu, že celý proces bude probíhat v souladu s dalšími zákonnými povinnostmi, které se na tyto systémy vztahují. Jedná se především o ochranu osobních údajů, kybernetickou bezpečnost a dodržování povinností týkajících se spisové služby.

Hledáte okamžité nebo budoucí řešení whistleblowingu? Napište nám ještě dnes a dohodněte si s námi schůzku, v rámci které vše společně projednáme a nalezneme pro vás to nejlepší řešení.


Pravidelně pro vás sledujeme novinky nejen ze světa online marketingu. Chcete být v obraze a o těchto novinkách dostávat informace do své emailové schránky?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru