Drobečková navigace

Úvod > Vzdělávání > Blog > Legislativa: Přístupnost webových stránek obcí a škol

Legislativa: Přístupnost webových stránek obcí a škol



V České republice byla 28. března 2019 přijata úprava zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve veřejném sektoru. Pravidla přístupnosti musí splňovat nově vznikající weby od 23. září 2019 a pro weby spuštěné před datem účinnosti zákona jsou pravidla závazná od 23. září 2020.

Co vlastně přístupnost webu znamená

Přístupnost webu (angl. web accessibility) je soubor technických pravidel, která zajišťují dostupnost informací a bezproblémové používání webových stránek bez ohledu na zobrazovací zařízení (softwarové i hardwarové), jejich nastavení a také fyzický stav uživatele (např. v případě zdravotního handicapu). Na přístupných webových stránkách se tedy uživatelé snadno orientují bez ohledu na zařízení, které pro přístup k internetu používají (např. stolní počítače, mobilní telefony, tablety, čtečky či chytré televize).

Možností, jak přístupnost webu zajistit, je hned několik. Jde např. o samostatnou mobilní a desktopovou verzi webu, mobilní aplikaci či responzivní web. Ze zkušenosti naší praxe doporučujeme v naprosté většině případů volit právě cestu responzivního webu. Jde o webovou prezentaci, která se díky kódování webu automaticky přizpůsobí aktuálnímu zařízení, ze kterého uživatel web navštěvuje.

Responzivní zobrazení webu

Co říká nový zákon

Zákon sjednocuje pravidla na území EU a týká se měst, obcí, mikroregionů a v některých případech také škol. Legislativa vychází z příslušné evropské směrnice a v prostředí ČR je nově zákon prováděn zákonem č. 99/2019 Sb. Ten stanovuje technická pravidla, jak má přístupné zveřejňování informací vypadat.

Základní pravidla přístupnosti (platí pro všechna zobrazovací zařízení)

  • Je nutné, aby patička webu obsahovala odkaz na aktualizovanou šablonu „Pravidel přístupnosti“ s kontaktem na správce webové prezentace. (Jako příklad mohou sloužit pravidla přístupnosti na této stránce.
  • V pravidlech přístupnosti je třeba uvést všechny části webové prezentace, které nejsou přístupné a důvod jejich nepřístupnosti.
  • V pravidlech přístupnosti musí být popsáno, jak má návštěvník postupovat v případě podezření, že web (případně jeho část) není přístupný.
  • Popisky webu, zejména titulky a popisky obrázků, musí být vždy správně vyplněné.
  • Rozcestníky na webu musí být vytvořeny funkčně správně.
  • Na webu by měla být správně využívána hierarchie nadpisů.
  • Podtržení musí být využíváno výhradně pro označení hypertextových odkazů (nikoli pro běžné zvýraznění textu).
  • Text musí být snadno čitelný na všech zařízeních, tzn. zvolit vhodné fonty a jejich velikosti a brát v potaz další faktory, jako je třeba dobrý kontrast mezi pozadím textu a barvou písma.

(Komplexní přehled pravidel přístupnosti naleznete na www.pravidla-pristupnosti.cz)

Co zákon znamená pro obce

Orgány územních samosprávních celků mají povinnost zveřejňovat informace takovým způsobem, aby byly přístupné rovnoprávně osobám se zdravotním postižením, které tak mohou internetové stránky efektivně používat a dosáhnout svého cíle. Výjimku tvoří subjekty, kterým plnění povinností způsobuje nepřiměřenou finanční či organizační zátěž.

Týká se zákon právě vaší školy?

Vysoké školy, školy a školská zařízení jsou povinným subjektem, pouze jde-li o obsah internetových stránek, který jsou vysoké školy, školy nebo školská zařízení povinna zveřejňovat na svých internetových stránkách podle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Jak je na tom váš web?

Zjistěte, jak je na tom váš web. Vyplňte krátký nezávazný formulář a my se vám ozveme s nabídkou revize přístupnosti webu.

Zaslat nezávaznou poptávku