Drobečková navigace

Úvod > Vzdělávání > Blog > Legislativní povinnosti pro obecní a školní weby

Legislativní povinnosti pro obecní a školní webyLegislativa pro obce a školy

Obce a školy patří mezi povinné subjekty, vymezené zákonem č. 99/2019 Sb., jejichž webové stránky podléhají zákonným předpisům. Jaké povinnosti pro obecní a školské weby ze zákonů vyplývají? Nabízíme vám přehled těch nejdůležitějších.

Proč je kladen důraz na obsahovou stránku obecních a školních webů?

Zákonné povinnosti webových stránek obcí a škol vychází především z toho, že oba tyto veřejné subjekty mají povinnost vůči veřejnosti, v tomto případě občanům, rodičům a žákům, zveřejňovat některé informace, a to i dálkovým přístupem. K tomu jsou využívány právě webové stránky. Přičemž je důležité zmínit, že mnohem více legislativních povinností vyplývá z příslušných právních předpisů pro obce. I z toho důvodu, je jim v tomto článku věnována větší pozornost.

Jaké jsou zákonné povinnosti pro obecní a školní weby?

01 Přístupnost webových stránek

Zákon č. 99/2019 Sb., ukládá obcím povinnost, aby jejich web byl zcela přístupný. Co to znamená v praxi? Pod touto povinností si můžeme představit soubor technických pravidel, které umožňují dostupnost informací a bezproblémové prohlížení jednotlivých stránek na jakémkoliv zařízení. Zákon také ukládá povinnost přístupnosti webu pro osoby zdravotně hendikepované. Jinými slovy lze říci, že orientace na webu musí být snadná a celý web musí být naprosto funkční bez ohledu na zobrazovací zařízení (softwarové i hardwarové), jejich nastavení a fyzický stav uživatele.

Povinnost přístupnosti webových stránek zákon ukládá také školám, i když v menší míře než platí pro obce. Pro školy platí, že musí být na webu přístupné především ty dokumenty, které je škola povinna zveřejňovat (výroční zprávy, školní řády apod.).
Mějme ovšem na paměti, že webové stránky tvoříme především pro jejich návštěníky. Proto doporučujeme i školám, aby jejich webové stránky byly kompletně přístupné a staly se tak pro návštěvníky uživatelsky přívětivými.

Pojďte spolu s námi nahlédnout pod pokličku přístupnosti webových stránek. Přihlašte se na náš webinář o přístupnosti, který proběhne 23. 1. 2024.

02 Úřední deska

Úřední deska je jednou z nejvýznamnějších částí webových stránek, kterou musí obsahovat každý obecní web. Samotná úřední deska podléhá několika zákonným povinnostem. Zejména musí být veřejná a nepřetržitě přístupná po celý rok. Dále pak zákon č. 261/2021 Sb. ukládá obcím povinnost zveřejňovat informace na úředních deskách jako tzv. otevřená data. V praxi to znamená, že samotná úřední deska nemůže obsahovat pouze samotné odkazy na dokumenty, ale musí umožňovat stažení těchto dokumentů do jiných systémů, filtrování jednotlivých dat apod. Zákonem je také dán seznam obsahových povinností úřední desky. Do nich patří pozvánky na zastupitelstvo, záměry a schválení prodeje, směny, darování, pronájmu, propachtování či pronájmu a také finanční dokumenty podle zákona č. 250/2021 Sb.

03 Povinně zveřejňované informace

Vyhláška č. 515/2020 určuje přesnou strukturu zveřejňovaných informací o povinném subjektu. Konkrétně popisuje 14 bodů, které musí obec i škola na svém webu zveřejnit, a to v přesně daném pořadí. Dále vyhláška upravuje také přesnou osnovu popisu jednotlivých úkonů obcí a škol. Těmito úkony se rozumí např. příjem a podání žádosti, podání a vyřízení stížnosti a další. U povinně zveřejňovaných informací je důležité, aby veškeré vložené dokumenty byly přístupné a měly správný popis. Pozor si dávejte také na to, aby odkazy byly konkrétní a neodkazovaly např. na celou úřední desku, kde si návštěvník musí požadovaný dokument sám dohledat.

04 GDPR

V tomto případě se jedná o povinnost informovat návštěvníka obecního nebo školního webu o tom, co se děje s jeho údaji, které nám poskytne např. při přihlášení k nějaké akci. Např. přihlásí-li se k odběru newsletteru či sms, vyplní formulář apod. Při každém poskytnutí osobních údajů musí návštěvník webu souhlasit s jejich poskytnutím a musí mít možnost si přečíst zjednodušený postup, jak s jeho údaji obec či škola dál nakládá. Nezapomínejte na to, že návštěvník musí být také srozuměn s tím, jakým způsobem může svůj souhlas odvolat.

05 Elektronická podatelna

Elektronická podatelna nemá zákonem stanovenou přesnou strukturu. Musí však obsahovat přesný popis pravidel podání. Tedy jaké způsoby elektronického podání jsou možné, kam a v jakých časech může být podáno, a jakým způsobem je elektronické podání zpracováváno. Také elektronické podání obsahuje osobní údaje, proto by i v elektronické podatelně měly být uvedeny zásady zpracování osobních údajů v rámci GDPR.

Zamrsk

Opatovice

My v ANTEE jsme jedničkou v tvorbě obecních a školních webů.

Jako specialisté na tvorbu moderních a funkčních webů pro obce a webů pro školy vám nabízíme kvalitní podporu, a to zejména v oblasti realizace nového webu, legislativní optimalizace webu, v rámci níž provedeme kontrolu vašich stránek a upozorníme vás na nedostatky. Jste-li naším zákazníkem, většinu nedostatků zároveň hned opravíme.

Můžeme vám také nabídnout realizaci digitální úřední desky, díky níž se stanou veškeré vámi zveřejňované informace opravdu dostupné a budou vždy aktuální. Kontaktujte nás ještě dnes a mějte už navždy jistotu, že vaše webové stránky budou legislativně zcela v pořádku.

Legislativě webů obcí a škol jsme věnovali jeden celý webinář. Nestihli jste ho?

Nevadí, získejte od nás záznam celého webináře.

Stačí nám napsat a my vám odkaz na záznam obratem zašleme.