Čtení a čtenářský deník

Čtení je jednou z nejdůležitějších dovedností, kterou si dítě na 1.stupni základní školy osvojuje.

Prostřednictvím čtení dítě získává nové informace, poznatky, proto je důležité osvojit si dobře nejen samotnou techniku čtení, ale také schopnost porozumět textu a umět s ním dále pracovat.

Zde je několik typů,jak děti motivovat ke čtení (motivaci potřebují zejména děti,kterým čtení dělá potíže):

  • Využijte co nejvíce možností z běžného života(nechte dítě přečíst program televize,nápisy na obchodech,na zboží,titulky televizních pořadů pro děti apod.)
  • Kupujte dětem dětské časopisy-obsahují krátké texty,oblíbené jsou komiksy
  • Pokud má dítě se čtením výraznější potíže,čtěte občas nahlas současně s dítětem –tempo musí být přizpůsobeno dítěti!
  • Za odměnu – po přečtení kapitoly dítětem-  můžete část textu(odstavec,kapitolu) přečíst vy
  • Čtěte dítěti pomalu text s chybami,vyzvěte dítě,aby vaše chyby opravovalo
  • Vyzvěte dítě,aby vám v textu vyhledalo určitou informaci,určitá slova
  • Zkuste domýšlet konce -po přečtení poloviny příběhu vyzvěte dítě, aby zkusilo hádat,jak příběh dopadne,sami také zkuste vymyslet svoji verzi, nechte dítě dočíst příběh a zhodnoťte,kdo byl blíže pravdě
  • Vyprávějte si s dětmi o knížkách, vzpomínejte,které byly vaše oblíbené knihy v dětství
  • Jděte dětem příkladem,pokud uvidí,že chodíte do knihovny,pravidelně čtete,je šance,že vás budou chtít napodobovat

 

Jak vést čtenářský deník
 

 

Čtenářský deník je veden od 2. ročníku.

  

           2. ročník

·        Název knihy, autor, ilustrátor

 ·        Napsat alespoň 1 větu - co se mi líbilo + obrázek

           3. ročník

·        Název knihy, autor, ilustrátor

·        Krátce zaznamenat obsah

·        Nakreslit obrázek

 

4. ročník

·         Název knihy, autor, ilustrátor

·         Zaznamenat obsah

·         Nakreslit obrázek

·         Vypsat hlavní postavy

 

 

5. ročník

·         Název knihy, autor, ilustrátor

·         Zaznamenat obsah

·         Charakteristika hlavních postav

·         Nakreslit obrázek

·         Co mne v knize zaujalo,překvapilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. 7. Marta

Zítra: Bořivoj

 

 

 

Plavecký kurz

Odjezd od ZŠ v 7:30

   změna !!!

ne v ÚT 24.3.

ale ČT 26.3.

 

Máme titul EKOŠKOLA

Získali jsme toto ocenění již podruhé, podařilo se nám tento titul / který dostávají pouze školy s ekologickými aktivitami /obhájit

ZDRAVÁ ŠKOLA

Jsme připojeni k projektu EU, jehož cílem je zlepšit stravovací návyky dětí.Naši žáci budou zcela zdarma dostávat cca 1x týdně ovoce nebo zeleninu.

ovoce.bmp

logo.jpg

 

 

Návštěvnost stránek

039109