Vstupte k nám –

do světa dětí, které se nechtějí spokojit s tím, co už vědí…

 

 

Naším cílem je být školou,

do které budou děti rády chodit,

ve které budou učitelé rádi učit,

a do které budou rodiče s potěšením posílat svoje děti.

 • Historie školy.

První zmínka o školství v obci Němčice se nachází v pamětní knize školy - vyučováno zde bylo prý již kolem roku 1750. Jedním z prvních učitelů, kteří v Němčicích působili, byl Antonín Šlégl, který se zasadil o lepší vybavení školy pomůckami.

Byl také nadšeným organizátorem dětských divadelních představení a založil i obecní divadelní spolek, který po něm převzal jméno „ Šlégl“.

V roce 1911 byla schválena obecním zastupitelstvem stavba nové školy.

Jednopatrová budova byla postavena na vyvýšeném pozemku a dominovala svému okolí.1.9.1914 zde bylo zahájeno vyučování.

Do školy docházelo 126 dětí.

 

 

 

 • Současnost školy

Základní škola a mateřská škola Všeználek, Němčice 114 - je malotřídní školou rodinného typu s pěti postupnými ročníky prvního stupně.

Poskytuje základní vzdělání v rámci povinné školní docházky a pracuje podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16847/96-2, od roku 2007 postupně podle vlastního vzdělávacího programu "Všeználkův čtyřlístek".

Budova základní školy  je situována ve střední části obce s dobrou dostupností autobusové dopravy.

Naše škola se zapojuje do mezinárodních projektů( např. „Jaro v Evropě“, „Den jazyků“…) a pracujeme často také na celoškolních nebo předmětových projektech ( např. „Mozaiky a bludiště“ – začlenění informačních technologií do výuky, „Školní ekologické centrum“ – ekologická problematika, „Cestovní kancelář“ – učivo vlastivědy o České republice, „ Kuřáci“ – téma závislosti, atd.)

 

Žákům nabízíme:

 • příjemné, klidné a vstřícné prostředí malé školy
 • světlé a prostorné třídy s variabilním nábytkem, kobercem, relaxačními míči, odpočinkovým a herním koutkem                                                          
 • přístup na počítače a internet během celého dne v obou třídách
 • projektové, kooperativní a skupinové vyučování s využitím metod kritického myšlení
 • individuální přístup
 • herní a relaxační vyžití o přestávkách
 • možnost učit se angličtinu již od 1. ročníku
 • účast v zájmových kroužcích / angličtina, počítače, zobcová flétna, výtvarné činnosti - škola vlastní i keramickou pec; pohybové hry, společenské hry, taneční kroužek atd. /  - dle zájmu 
 • venkovní učebnu - učení v netradičním prostoru na čerstvém vzduchu
 • školní knihovnu - možnost vypůjčení knih různých žánrů
 • školní družinu s naučnými, zábavnými a relaxačními činnostmi
 • školní zahradu pro herní a relaxační pobyt
 • tělocvičnu s nářadím a náčiním přiměřeným věku
 • v  5.ročníku intenzívní přípravu na přijímací zkoušky pro studium na gymnáziu / měsíc před přijímacími zkouškami /
 • účast na škole v přírodě pro všechny ročníky
                   plaveckém výcviku pro všechny ročníky  
 • v případě delší nemoci -  individiuální doučování 
   
   
   
 • Kontakt:
 • Mgr.Lydie Věnečková (ředitelka školy)
 • Tel.:461 610 130,732 763 542
 • www.antee.cz/skola_nemcice

 

 

29. 7. Marta

Zítra: Bořivoj

 

 

 

Plavecký kurz

Odjezd od ZŠ v 7:30

   změna !!!

ne v ÚT 24.3.

ale ČT 26.3.

 

Máme titul EKOŠKOLA

Získali jsme toto ocenění již podruhé, podařilo se nám tento titul / který dostávají pouze školy s ekologickými aktivitami /obhájit

ZDRAVÁ ŠKOLA

Jsme připojeni k projektu EU, jehož cílem je zlepšit stravovací návyky dětí.Naši žáci budou zcela zdarma dostávat cca 1x týdně ovoce nebo zeleninu.

ovoce.bmp

logo.jpg

 

 

Návštěvnost stránek

039109