ROK V POHYBU 2014

 

V letošním roce základní škola opět získala grant ve výši 10 tisíc korun z rozpočtu Pardubického kraje -  tentokrát na projekt s názvem „ROK V POHYBU“. Cílem projektu je:                                                         1)Zvýšení zájmu o pohybové aktivity u žáků i jejich rodin                                                                              2)Zvýšení fyzické kondice žáků                                                                                                                        3)Propagace zdravého životního stylu                                                                                                              4)Primární prevence drogové  závislosti a sociálně patologických jevů                                                         Součástí projektu jsou nejen pravidelné sportovní aktivity dětí, ale i řada akcí:

 

Lyžařský výcvik, vycházka ke krmelci a studánce, taneční karneval, vystoupení ke Dni matek, návštěva plaveckého bazénu, turnaj v bowlingu apod.                                                                                                     Na 13. září plánujeme na místním hřišti uspořádat sportovní odpoledne s názvem „Fit rodina“, kde budou mezi sebou soutěžit v různých disciplínách rodinné týmy. Součástí odpoledne bude i výstava plakátů a prací žáků školy na téma „Zdravý životní styl“ a také zdravé občerstvení.                                                                                                                                                                              Žáci si v letošním roce také povedou „sportovní deníky“, kam si budou zaznamenávat svoje sportovní aktivity, budeme také monitorovat jejich sportovní výkony.

 ROK V pohybu-závěrečná zpráva.docx

    TĚLOCVIČNA  PRO  VŠECHNY

V letošním roce se nám podařilo získat grant od Pardubického kraje na opravu tělocvičny ve výši 80 tisíc korun. Podlaha v tělocvičně byla již delší dobu v havarijním stavu, docházelo ke vzdouvání parket, následně jejich sesychání a uvolňování. Podlaha neodpovídala ani novým normám a požadavkům na pružnost povrchu tělocvičen. Po prohlídce několika podobných realizací byla vybrána firma Royal Tech s.r.o. z Pardubic. Rekonstrukce tělocvičny proběhla  v měsíci říjnu 2013 a zahrnovala tyto fáze:

1)      demontáž stávající podlahy

2)      dočištění, vysátí podkladní vrstvy

3)      zhotovení nové izolace

4)      zhotovení nového roštu a záklopu

5)      položení dvou vrstev prkenného roštu

6)      pokládka hrubé podlahy ve dvou vrstvách OSB tl.15+15mm  4xPD – v křižném směru

7)      přebroušení, vysátí

8)      položení nášlapné vrstvy – CONIPUR HG 7+2mm

9)      lajnování

10)  odvětrání – vyříznutí větracích mřížek

11)  zhotoveny přechodové nájezdy ve dveřích

12)  upravena délka dveří, upravena délka šplhacích tyčí

Poté byla tělocvična uklizena a předána do užívání.

Celkové náklady na opravu byly 301 266 Kč. Obec Němčice zaplatila 221 266 Kč. Děkujeme zastupitelstvu obce, že se rozhodlo tuto nemalou částku  investovat a věříme, že tělocvična bude sloužit dalším generacím cvičenců.

   

 

PROJEKT  EU - PENÍZE ŠKOLÁM 2010-2013

 

V únoru letošního roku jsme dokončili  projekt „Všeználek a digitální věk - moderní učení s ICT“ , který byl hrazen z 85% z peněz EU, z 15 % z peněz MŠMT. Celkově jsme získali částku 470 991,-Kč.

  • V rámci tohoto projektu jsme vytvořili 180 vzdělávacích materiálů, které si můžete prohlédnout ve složce "Dokumenty" zde:

                                          http://sdrv.ms/YaOzFj

  • Jedná se o pracovní listy, PPT prezentace a materiály určené pro práci na interaktivních tabulích.
  • Zakoupili  jsme 3 interaltivní tabule, 3 dataprojektory, vizualizér, digitální mikroskop, originální metodické příručky k výuce AJ z nakladatelství Cambridge a další drobný materiál.
  • V rámci dalšího vzdělávání jsme se účastnili 3 kurzů, jejichž obsahem byla metodika anglického jazyka.
  • Bylo odučeno 72 hodin anglického jazyka v rámci individualizace  výuky cizích jazyků.

 

VŠEZNÁLEK V LESE 2013

Závěrečná zpráva.docx

 V roce 2013 jsme uspěli s projektem "Všeználek v lese“ a získali jsme na něj grant Pardubického kraje ve výši 14.000,-Kč. Projekt předpokládá zorganizování ekovýchovného pobytu v Oucmanicích (škola v přírodě), kde se žáci seznámí s různými ekosystémy pomocí didaktických her, výletů, experimentování. Mezi další aktivity projektu bude patřit návštěva naučných stezek, začlenění tématu "les" do výuky, uspořádání výstavy s názvem "Barvy podzimu" a pod.Získané finanční prostředky budou použity převážně na uhrazení částečných nákladů pobytu v Oucmanicích.

 

 

 

29. 7. Marta

Zítra: Bořivoj

 

 

 

Plavecký kurz

Odjezd od ZŠ v 7:30

   změna !!!

ne v ÚT 24.3.

ale ČT 26.3.

 

Máme titul EKOŠKOLA

Získali jsme toto ocenění již podruhé, podařilo se nám tento titul / který dostávají pouze školy s ekologickými aktivitami /obhájit

ZDRAVÁ ŠKOLA

Jsme připojeni k projektu EU, jehož cílem je zlepšit stravovací návyky dětí.Naši žáci budou zcela zdarma dostávat cca 1x týdně ovoce nebo zeleninu.

ovoce.bmp

logo.jpg

 

 

Návštěvnost stránek

039109