SZŠ Praha 1

Aktuality

26. 6. 2014

Informace pro žáky 1. ročníků od 1. 9. 2014 - učebnice a pomůcky

Jaké učebnice a pomůcky žáci potřebují, bude žákům sděleno v září na první výuce každého předmětu.
Učebnice na angličtinu, budou zakoupeny školou hromadně, žák zaplatí cca 600 Kč.
Žákům oboru asitent zubního technika budou hromadně zakoupeny pomůcky pro praktickou výuku, žák zaplatí cca 2400 Kč.

24. 6. 2014

Podzimní termín maturitní zkoušky

řádné, náhradní a opravné termíny
1.-5. 9. 2014 písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky
8.-10.9. 2014 profilové zkoušky a ústní zkoušky společné části

Absolutorium

řádné, náhradní a opravné termíny 
17. nebo 18. 9. 2014

20. 6. 2014

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na VOŠ

17. 6. 2014

Provoz školy o prázdninách

od 1. 7. 2014 do 22. 8. 2014 bude škola otevřena od 8:00 do 13:00.


10. 6. 2014

Pro maturanty v podzimním termínu

Je nutné se přihlásit k opravné zkoušce, náhradní zkoušce nebo k řádnému termínu do 25. 6. 2014 v kanceláři zástupců ředitele a po té proti podpisu vyzvednout přihlášku k maturitní zkoušce na podzimní termín do 7. 7. 2014.


15. 5. 2014

Sportovně turistické kurzy 2. ročníků
Bechyně 2013/2014

1.kurz 6.6.  – 13.6. 2014 - 2.AL + 2.AO
2.kurz 13.6. – 20.6. 2014 - 2.AF + 2.AZ

 

 

 

 

 

 

Starší informace jsou umístěny v archivu.
 

Menu

Virtuální prohlídka
http://fileserver.antee.cz/szspraha1.cz/
Veletrh práce
22. 10. 2014 10:00 – 19:00
23. 10. 2014 9:00 – 16:00
Výstaviště PVA EXPO Praha - Letňany
Pozvánka na veletrh a bližší informace (16,3KB, .docx)
http://portal.szspraha1.cz/szs/portal.nsf/login
http://www.antee.cz/szspraha1/index.php?nid=6880&lid=CZ&oid=3650097
www.apatykar.info